เพราะความไม่สมบูรณ์แบบ ล้วนคือความงดงามของชีวิต

วะบิ-ซะบิ คือปรัชญาของญี่ปุ่นที่มีมาอย่างยาวนาน เป็นแนวคิดที่สอนให้เราเรียนรู้ และโอบรับความไม่สมบูรณ์แบบ ร่องรอยการเปลี่ยนแปลงจากกาลเวลาตามวัฏจักรธรรมชาติ

โดยแนวคิดวะบิ-ซะบินั้น สะท้อนผ่านสถาปัตยกรรม และหัตถกรรมที่เกี่ยวข้องกับพิธีชงชาของชาวญี่ปุ่นหรือสวนหินสไตล์ญี่ปุ่นที่มีความงามของหินที่เว้าแหว่ง ลายเส้นบนผืนทรายที่เลือนหายไปตามกาลเวลา

วะบิ-ซะบิ จึงสะท้อนให้เห็นถึงความงดงามของความไม่สมบูรณ์ การยอมรับความไม่สมบูรณ์เหล่านั้น และเลือกที่จะใช้ชีวิตให้งดงาม เปล่งประกายในแบบของเรา ยอมรับในตัวเรามากขึ้นนั่นเอง

Scroll to Top