DO's and DON'Ts มารยาทการใช้ตะเกียบแบบญี่ปุ่น

DO’s and DON’Ts มารยาทการใช้ตะเกียบแบบญี่ปุ่น

มารยาทบนโต๊ะอาหารญี่ปุ่น มักจะให้ความสำคัญกับการใช้ตะเกียบ

วันนี้แอดมินเลยจะมาแชร์เกร็ดความรู้เล็ก ๆ น้อย ๆ เกี่ยวกับ มารยาทการใช้ตะเกียบแบบญี่ปุ่น ให้ทุกคนได้ทราบกันค่ะ

Do’s มารยาทการใช้ตะเกียบที่ถูกต้อง

  • จับตะเกียบทั้งสองข้างเป็นรูปตัว V ไม่ถือตะเกียบไขว้กัน เพราะนอกจากทำให้คีบอาหารลำบากแล้ว ยังเป็นการกระทำที่ทำให้นึกถึงความตาย
  • ใช้ตะเกียบกลางในการคีบอาหารใส่ภาชนะของตัวเอง เพื่อสุขอนามัยที่ดี
  • วางตะเกียบบนขอบภาชนะหรือที่วางพักตะเกียบ เมื่อหยุดทานอาหารชั่วขณะหรือทานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

Don’ts ข้อห้ามในการใช้ตะเกียบ

  • ห้ามปักตะเกียบกลางชามอาหาร เพราะคล้ายกับการปักธูปไหว้บรรพบุรุษที่ตายไปแล้ว จึงไม่สมควรทำอย่างยิ่ง
  • ห้ามใช้ตะเกียบส่งต่ออาหารกัน เพราะมีลักษณะคล้ายกับคีบอัฐิส่งต่อกันในพิธีงานศพ เราจึงควรยื่นชามข้าวให้แทน
  • ห้ามนำตะเกียบวางพาดบนภาชนะ เพราะในญี่ปุ่นมีความหมายแฝงว่าอาหารไม่ถูกปาก
  • ห้ามใช้ตะเกียบจิ้มลงไปในอาหาร เพราะถือว่าเป็นการเสียมารยาท
  • ห้ามใช้ตะเกียบลากภาชนะ เพราะนอกจากทำให้เกิดเสียงดังแล้ว ยังอาจทำให้อาหารหรือน้ำซุปหกเลอะเทอะได้ เราจึงควรใช้มือหยิบเลื่อนภาชนะดีกว่า
  • ห้ามใช้ตะเกียบชี้หน้าผู้อื่น เพราะเป็นกิริยาที่ไม่สุภาพ และยังดูเหมือนเป็นการดูถูกผู้อื่น

คราวหน้าแอดมินจะนำเกร็ดความรู้อะไรเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่นมาฝากกันอีก ฝากติดตามด้วยนะค้า

Scroll to Top