โอโทชิดามะ อั่งเปาปีใหม่สำหรับเด็กญี่ปุ่น

โอโทชิดามะ อั่งเปาปีใหม่สำหรับเด็กญี่ปุ่น

ช่วงเทศกาลปีใหม่ ผู้ใหญ่ชาวญี่ปุ่นมักจะให้เงินปีใหม่แก่เด็ก ๆ เรียกว่า お年玉 (Otoshi-dama) ซึ่งจะคล้ายกับการให้เงินอั่งเปาของจีนนั่นเอง

เด็กแต่ละช่วงวัยจะได้รับเงินปีใหม่คนละเท่าไหร่?
  • วัยอนุบาล ประมาณ 1,000 – 2,000 เยน
  • วัยป.1 – 3 ประมาณ ไม่เกิน 3,000 เยน
  • วัยป.4 – 6 ประมาณ 3,000 – 5,000 เยน
  • วัยม.ต้น ประมาณ 5,000 เยน
  • วัยม.ปลาย ประมาณ 5,000 – 10,000 เยน
  • นักศึกษามหาลัย ประมาณ 10,000 เยนขึ้นไป

จำนวนซองเงินขึ้นอยู่กับขนาดของครอบครัว ถ้าเป็นครอบครัวใหญ่ เด็ก ๆ นอกจากได้รับซองเงินจากพ่อแม่แล้ว ก็จะได้รับซองเงินจากญาติผู้ใหญ่ด้วย

คราวหน้าจะมีเรื่องราวอะไรเกี่ยวกับญี่ปุ่นมาฝากอีก อย่าลืมติดตามกันด้วยน้า

Scroll to Top